top of page

Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt:

 • Jest holistyczna czyli przygląda się sferze cielesnej, psychicznej, emocjonalnej i duchowej człowieka.

 • Opiera się na relacji terapeuta-klient, gdzie terapeuta jest pewnego rodzaju lustrem, w którym odbijają się trudności w relacjach z innymi, których doświadcza klient.

 • Pozwala na przyjrzenie się tym obszarom w życiu klienta, w których doświadcza on psychicznego dyskomfortu, bólu, depresji, lęku, stagnacji - relacje osobiste, rodzinne, w środowisku pracy czy w sytuacjach towarzyskich.

 • Pomaga stać się bardziej świadomym samego siebie - swoich ograniczeń, mocnych stron, swojej cielesności, sposobów kontaktowania się z innymi ludźmi oraz światem. To, czego sobie nie uświadamiamy kontroluje nas, to co uświadomione – kontrolujemy my.

 • Pomaga wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje i wybory i poprzez to dokonywać aktywnych zmian w swojej sytuacji życiowej.

 

Celem terapii Gestalt może być:

 • głębsze zrozumienie przyczyn własnych wyborów w kontekście osobistej historii życiowej,

 • nadawanie osobistego znaczenia własnym doświadczeniom,

 • wzrost umiejętności definiowania swoich potrzeb i określania uczuć,

 • uświadomienie sobie odpowiedzialności za własne decyzje i ich konsekwencji,

 • poznawanie siebie poprzez pełniejszy kontakt ze swoimi emocjami i ciałem,

 • popatrzenie na siebie przyjaźnie i z akceptacją.

 

Pracuję w następujących obszarach:

 • depresja, trauma, nerwica, stany lękowe, żałoba, poronienie

 • trudności interpersonalne, w związkach, rodzinie, w pracy

 • zaburzenia odżywiania

 • niskie poczucie własnej wartości, kryzys życiowy, brak sensu/celu w życiu

 • dolegliwości psychosomatyczne (bóle o niezdiagnozowanym pochodzeniu)

Cennik

Terapia indywidualna 50min-60min  -  £60

bottom of page